Grantlar

Yevropada o’qish bo’yicha grantlar ro’yxati (Ma’lumotnoma)

Yevropa oliygohlarida o’qish uchun grantlar va ularni qo’lga kiritish yo’l-yo’riqlari haqida ma’lumotnoma:

Your Scholarship in Europe (PDF, 208 bet, ingliz tilida)

74 Comments