Yuridik klinika

Savollarga qancha muddat ichida javob olamiz?

Savolingiz: Savollarimizga qancha muddat ichida javob olamiz?

Javob: Saytga yo’llangan savollarga uzog’i bilan bir oy ichida, ammo berilgan savollarning mohiyatiga, o’gir-yengilligiga qarab esa tez kunlarda javob olishingiz mumkin.

Comments are closed.