Mehnat shartnomasi (kontrakt)ning namunaviy shakli

Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11 мартдаги 133-сон қарорига
2-ИЛОВА

Меҳнат шартномаси (контракт)нинг намунавий шакли

-СОН МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

_________ шаҳри‎

199____ « ____ » _________

‎‎

1. Корхона (мулкчиликнинг барча шаклларидаги ташкилот, муассаса, шу жумладан, уларнинг алоҳида таркибий бўлинмалари ‎_____________________________________________________________________

тўлиқ номи‎

‎‎________________________________________________________________________________________‎

‎(фамилияси, исми ва отасининг исми тўлиқ)‎‎‎‎

‎‎номидан, кейинги ўринларда «Иш берувчи» деб аталади ва фуқаро (Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги бўлмаган шахс ҳам бўлиши мумкин) ________________________________________________________

(фамилияси, исми ва отасининг исми тўлиқ)‎‎‎

кейинги ўринларда «Ходим» деб аталади, мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздик:
‎‎2. Ходим________________________________________________________________________________

‎(фамилияси, исми ва отасининг исми) ‎‎

________________________________________________________________________________________

‎(корхона таркибий бўлинмаси, цех, бўлим, участка, лаборатория ва шу кабиларнинг номи) ‎‎‎‎

‎‎касби бўйича ____________________________________________________________________________

‎(ЯТММ бўйича касб, лавозимининг тўлиқ номи, разряд, малака тоифаси) ‎‎‎‎

‎‎лавозимига ишга қабул қилинади.
‎‎
3. Шартнома ______________________________________________________________ ҳисобланади.

‎(асосий иш бўйича, ўриндошлик бўйича ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шартнома)
‎ ‎‎‎

‎‎4. Шартнома муддати_____________________________________________________________________ ‎

(номуайян муддатга, 5 йилдан ортиқ бўлмаган муайян муддатга, муайян ишни ‎бажариш вақтига ва унинг номи)‎‎‎

‎‎5. Шартнома бўйича ишлаш
‎бошланиши ____________________________________________________________________________
‎‎‎‎
‎тамом бўлиши _________________________________________________________________________
‎‎‎‎
‎‎6. Синов муддати _______________________________________________________________________

‎(синовсиз, синов муддати)‎

‎‎7. Ходимнинг мажбуриятлари:‎
а) меҳнат ва технология интизоми (ички меҳнат тартиби қоидалари, уставлар ва интизом тўғрисидаги қоидалар)га риоя қилиш; ‎
‎‎б) иш берувчининг қонуний фармойишларини бажариш; ‎
‎‎в) меҳнатни муҳофаза қилиш, хавфсизлик техникаси ва ишлаб чиқариш санитарияси талабларига риоя қилиш; ‎
‎‎г) лавозим йўриқномаларига риоя қилиш; ‎
д) ЯТММ, ММ билан назарда тутилган малака мажбуриятларига риоя қилиш;
‎‎е) қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив ҳужжатларга риоя қилиш; ‎
ж) жамоа шартномаси шартларига риоя қилиш; ‎
‎з) ходим томонидан қабул қилинадиган бошқа мажбуриятлар. ‎
________________________________________________________________________________________‎‎

‎(иш, маҳсулот сифати; иш нормасини бажариш; хизмат кўрсатиш ва бошқалар) ‎ ‎‎‎ ‎‎‎

‎‎________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________‎‎‎
________________________________________________________________________________________‎‎‎
________________________________________________________________________________________‎‎‎‎
8. Иш берувчининг мажбуриятлари; ‎‎‎
‎‎а) ходимнинг меҳнатини ташкил этиш, ходимни Меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик техникаси қоидалари, лавозим йўриқномалари, жамоа шартномаси ва бошқа норматив ва маҳаллий ҳужжатлар билан таништириш; ‎
‎‎б) меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомини таъминлаш; ‎
‎‎в) иш ҳақини ўз вақтида тўлаш; ‎
‎‎г) хавфсиз ва самарали меҳнат учун шарт-шароитлар яратиш, ходимни ўқитиш, унга меҳнатнинг хавфсиз шарт-шароити тўғрисида йўл-йўриқ бериш; ‎
‎‎д) иш жойини меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик техникаси қоидаларига мувофиқ жиҳозлаш; ‎
ж) қонун ҳужжатларига ва бошқа норматив ҳужжатларга риоя қилиш;
‎‎з) жамоа шартномаси шартларига риоя қилиш; ‎
‎‎и) иш берувчи томонидан қабул қилинадиган бошқа мажбуриятлар:‎ ‎
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________‎‎‎‎
________________________________________________________________________________________‎‎‎‎
________________________________________________________________________________________‎‎‎‎
‎‎ 9. Иш куни режими ______________________________________________________________________

‎(тўлиқсиз иш куни, тўлиқсиз иш ҳафтаси, қисқартирилган иш вақти, соатбай иш, иш кунининг бошланиш
‎ва тамом‎ ‎бўлиши ва бошқалар) ‎‎‎‎

‎10. Меҳнат ҳақи тўлаш.
‎ ‎
‎‎Ходимга қуйидагича ҳаҳ тўлаш белгиланади: ‎
а) ______________________________________________________________________________________

(тўлов тури ва унинг аниқ суммадаги ‎ёки ЯТС разряди кўрсатилган ҳолдаги, ёҳуд тушумдан олинган фоизлардаги миқдори)‎‎‎

‎‎б) амалдаги қонун ҳужжатларига ва норматив ҳужжатларга мувофиқ меҳнат шароитлари билан боғлиқ бўлган қўшимча ҳақ, устама, компенсациялар қуйидаги миқдорларда: ‎
____________________________________________
‎(қўшимча ҳақ, устама, компенсациялар номи) ‎
___________________________________________
‎( уларнинг миқдори) ‎
____________________________________________ ‎ ___________________________________________
‎‎
____________________________________________‎ ___________________________________________
‎ ‎‎‎
‎‎в) жамоа шартномаси шартлари билан назарда тутилган, шунингдек, берилган (мавжуд) ҳуқуқлар ва маблағлар доирасида раҳбар томонидан белгиланадиган қўшимча ҳақ, устама, мукофот, тақдирлашлар ва рағбатлантирувчи турдаги бошқа тўловлар; ‎

____________________________________________ ‎(қўшимча ҳақ, устама, компенсациялар номи) ‎ ‎

___________________________________________ ‎ (уларнинг миқдори) ‎ ‎

____________________________________________‎‎ ___________________________________________ ‎‎‎
____________________________________________‎‎ ___________________________________________
‎ ‎‎‎
‎11. Ходимга: ‎
‎‎а) асосий таътил (меҳнат таътили) __________________________________________ иш кунидан; ‎
б) қўшимча таътил _____________________________________________________ иш кунидан ибрат

‎‎( номи)

‎‎бўлган ҳақ тўланадиган йиллик таътил белгиланади.
‎ ‎
12. Меҳнат шартномаси (контракт)нинг меҳнат шароитлари ва унга ҳақ тўлаш хусусиятлари, ижтимоий ҳимоя, имтиёзлар, кафолатлар ва ҳоказолар билан боғлиқ бўлган бошқа шартлари. ‎

Томонларнинг манзиллари ва имзолари:
‎Ходим:‎

‎Иш берувчи:‎

________________________________________‎ ________________________________________‎
________________________________________‎‎ ________________________________________‎ ‎ ‎
________________________________________‎‎
________________________________________‎ ‎ ‎
Манзили:________________________________ Манзили:________________________________ ‎
________________________________________‎ ________________________________________‎
________________________________________‎ ________________________________________‎

‎(сана, имзо)‎‎

(сана, имзо, муҳр)‎ ‎‎